Csermely Egyesület - Adó 1% felajánlás
Adó
1%

Adószám: 1 8 4 7 0 7 1 4 - 1 - 0 6 Adó1% felajánlása életet ment!

természetvédelem, madárkórház adó1százalék adóbevalláskor

Környezet-és természetvédelem

Egy napon nem lesz tiszta víz, szennyezett lesz a levegő, harcok folynak majd az alapvető élelmiszerekért, fertőző járványoktól lesz beteg a nép...

Tűrhetjük-e hallgatagon, hogy bizonytalan gazdasági érdekből, romboló dühtől vezényelve, vagy vétkes könnyelműség miatt örökre és pótolhatatlanul eltűnjenek olyan értékes természeti alkotások, eredeti szépségek, nagy értékű ritkaságok, amelyek soha többé újra létre nem hozhatók?

Környezetünk védelme mára egyik legfontosabb nemzeti és nemzetközi ügyünkké vált. Kérdés, hogy az emberiség meg tudja-e oldani az általa okozott környezet- és természetvédelmi problémákat, válsághelyzeteket? Erre csak egy megfelelően felkészült társadalom lesz képes. Így egyre fontosabb szerepet kap a környezeti nevelés, mely lehetővé teszi a környezetéért felelősen gondolkodó és cselekvő társadalom kialakulását.

Adó 1% felajánlásával Ön hozzájárul a környezet védelméhez!

Csermely Környezetvédelmi Egyesület
Életvédő adószám: 18470714-1-06

A Csermely Környezetvédelmi Egyesület külzd:

  • a levegő tisztaságáért,
  • a vizek védelméért,
  • a természetben élő állatok megóvásáért,
  • a fiatalok ismereteinek bővítéséért,
  • ...hogy jobb és élhetőbb legyen a világ...
Támogatása NÉLKÜLÖZHETETLEN segítség!

Adó
1%

A földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Adó1% felajánlása életet ment!

A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!

"Magyar sorsnak mondják azt, ha valakit csak halála után fedeznek fel. Akkor kezdjük érdemeit méltatni, akkor eszmélünk rá jelentőségére, amidőn már nincs az élők sorában. Ez a megállapítás nemcsak emberekre vonatkozik, de érvényes az élettelenekre is, elsősorban a megváltozott ősi földre." (Beretzk Péter - 1954)

Néhány alapvető meggondolás:

  • Az emberi társadalom a bioszféra része, attól (annak „szolgáltatásaitól”) elválasztva életképtelen.
  • A bioszféra szolgáltatásai korlátozottan állnak rendelkezésre (a természeti erőforrások végesek).
  • A bioszféra szolgáltatásait az eltérő élőhelyeken felismerhető élőlényközösségek (biomok, társulások…) együttesen, egymással kölcsönhatásban nyújtják.
  • Egy adott élőlényközösség által nyújtott szolgáltatás volumene, az élőlényközösség típusától függ és annak térbeli kiterjedésével (területével) arányos.
  • Egy adott élőlényközösség sérülésének vagy megsemmisülésének hatása a globális ökoszisztéma folyamatain keresztül (biogeokémiai ciklusok, globális légkörzés stb.) az emberi társadalom egészére fejti ki hatását, így a lokális károsodás és annak hatásai, egy bonyolult ökológiai hatásláncon keresztül, térben és időben diffúz módon jelentkeznek, gyakran az eredeti károsodás helyszínétől távol.

4 fontos indok, hogy adóbevallásodkor az adó 1% felajánlással segítse a természetvédelmet:
- az szja 1+1% felajánlás minden egyes forintja (bármikor leellenorizhetoen) a környezet védelmére fordítódik,
- a környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok az adó 1 százalék felajánlás révén könnyebbé válnak,
- adóbevallásnál az adóegyszázalék felajánlás nem kerül semmibe sem, úgy segítheti a felajánlás a természetvédelmi feladatokat, hogy külön nem kell rá költeni,
- adóbevalláskor tett adó egy százalék felajánló támogatása révén segítjük a környezet-és természet védelmét!
- az adó 1+1 százalék felajánlása az adóbevalláskor nem kerül plusz költségbe, mégis óriási segítség a közhasznú feladatok ellátása kapcsán az szja 1% felajánlás,

Adóbevalláskor az szja 1+1 százalék felajánlás jóvoltából az oktatást, a levego tisztaságot, a hulladékgazdálkodást, a vízvédelmet, a szemléletformálást, a prevenciót is segíti. A környezetvédelmi tevékenység az szja egy százalék felajánlása által válik finanszírozhatóvá. Az 1+1% felajánlása így életet mento támogatás! A természet oltalmazása fontos feladat. Adóbevalláskor gondoljon arra, hogy az adó 1 százalék felajánlás révén fontos ügyet, a természet védelmét támogatja!

Adóbevalláskor a személyi jövedelemadó bevallásakor az szja 1+1 százalék felajánlása semmibe sem kerül, mégis óriási segítség a természet megmentéséhez. Az egyre növekvo költségeket az szja 1 százalékból befolyó támogatásból tudjuk finanszírozni. Évente több tucat segíto programot és gyerekek ezreinek táborozását segíti adó 1% felajánlásával.

Adóbevalláskor vagy utána május 20-ig úgy tudja a befizetett adója 1%-át az állatok mentésére felajánlani, hogy az adószámot tartalmazó felajánlóívet - urlapot eljuttatja az adóhatósághoz. Az szja 1+1% felajánlás pontos menete kapcsán a bérszámfejtoje vagy könyveloje tud szakszeru segítséget nyújtani. Kérjük, hogy ne hagyja kárba veszni az adója egy százalékát, azt a környezet és a természet védelmére ajánlja fel.!

Segítségét, egész éves figyelmét, támogatását, adó 1 százalék felajánlását hálásan köszönjük! Az Ön segítségével tevékenységünk válik sikeresebbé! Az eredmény, a jobb környezet kialakítása a támogatóinkkal közös siker! Köszönjük szépen a segítséget!

természetvédelem, környezetvédelem