2023.12.01. - Elza

Rés Egyesület

A Rés Egyesület bemutatkozása: Az Egyesület célja olyan szakmai közösség kialakítása, amely a foglalkoztatáspolitika, munkaerő-piaci politika, társadalompolitika, szociálpolitika, szociális munka, mentálhigiéné, humánpolitika és rehabilitáció terén információ közvetítő, tanácsadó és fejlesztő feladatokat vállal fel.
bohócdoktor szja 1% felajánlás

Adó 1% felajánlással a Bohócdoktorokért!

Adóbevalláskor 1%-hoz az adószám: 18472273-1-06

Továbbá a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek számára foglalkoztatási programokat szervez és valósít meg, ill. támogatja azon szervezetek, társulások, kezdeményezések létrejöttét és tevékenységét, akik e réteg érdekeinek képviseletét, foglalkoztatásba vonását vállalják.

Az Egyesület e vállalt feladat ellátása érdekében:

- feltárja a rétegspecifikus szükségleteket és erőforrásokat,
- konferenciák, fórumok, tájékoztatók, szakmai rendezvények szervezésével, kiadványok írásával és szerkesztésével kereteket teremt a szakmai információk áramlásának,
- figyelemmel kíséri a régióban induló kezdeményezéseket, innovációs törekvéseket, hozzájárul ezen kezdeményezések szakmai nyilvánosságának megteremtéséhez,
- szakmai programokat, tanulmányutakat, konferenciákat szervez, ill. módszertani támogatást nyújt ezek megvalósításához,
- képzések, továbbképzések szervezésével támogatja a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek speciális szükségleteihez igazodó programjainak szervezőit, résztvevőit,
- kezdeményez, támogat és megvalósít foglalkoztatási programok tervezését, projektek készítését és lebonyolítását,
- a munkaerőpiaccal és a munkanélküliséggel kapcsolatos kutatásokat kezdeményez, koordinál, s bonyolít,
- speciális munkaerő-piaci szolgáltatásokat szervez, valósít meg.

A Rés Egyesület részére az adó 1%-os felajánláshoz az adószám: 18551848-2-09

Adó 1 százalék kapcsán további információ: Rés Egyesület

Ne hagyja elveszni az "adóegyszázalék" forintokat, támogatása életeket menthet!
bohócdoktor vizit szja 1%