2023.12.01. - Elza

Magyarhoni Földtani Társulat

Magyarhoni Földtani Társulat
Magyarhoni Földtani TársulatA Magyarhoni Földtani Társulat bemutatkozása: Az 1848-ban Videfalván megalakult MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT alapvető feladata: a földtan és rokontudományai művelésével foglalkozó szakemberek összefogása; a gyakorlati és tudományos eredmények bemutatása, terjesztése, publikálása; a szakemberek tudományos és gyakorlati továbbképzésének segítése; a földtani kutatásokhoz és a bányászathoz kapcsolódó kulturális örökség ápolása, megőrzésének elősegítése.
bohócdoktor szja 1% felajánlás

Adó 1% felajánlással a Bohócdoktorokért!

Adóbevalláskor 1%-hoz az adószám: 18472273-1-06

Továbbá a földtani tudományt művelők szakmai és közösségi érdekképviselete; a tagok kezdeményezésének, javaslatainak megvitatása, esetenként továbbítása a rendelkezésre álló csatornákon a döntéshozó szervekhez.

A Társulat tevékenysége:

1. Tudományos tevékenység, kutatás:

- Társulatunk szaküléseket, vitaüléseket, klubesteket, ankétokat, tanulmányutakat, vándorgyűléseket rendez, kongresszusokat tart, területi szervezeteket, szakosztályokat és munkabizottságokat hoz létre, és működésüket elősegíti.
- Szervezi a tagság tájékoztatását a szakma legújabb eredményeiről, elősegíti mind a belföldi, mind a külföldi tapasztalatok megismerését és felhasználását.
- Javaslatokat tesz illetékes szerveknek a szakmával kapcsolatos időszerű és fontos feladatok megoldására, valamint társadalmi véleményt nyilvánít elvi és gyakorlati kérdésekben.
- Tanulmányokat, szakvéleményeket készít, megszervezi a szakmai - ágazati problémák széleskörű megvitatását.
- Megbízásokat vállal, kutatási és fejlesztési témákat javasol.

2. Nevelés, és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:

- Társulatunk részt vesz szakemberek képzésében és továbbképzésében, foglalkozik a szakterületét érintő oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési kérdésekkel, előmozdítja ezek fejlesztését.
- A Közoktatáspolitikai Tanácsban mandátummal rendelkezik.
- Kiemelt figyelmet fordít a fiatalok szakmai és társadalmi beilleszkedésére, nyugdíjasok szakmai tapasztalatainak felhasználására.

3. Természetvédelmi, környezetvédelmi, kulturális, a kulturális örökség megóvására irányuló, valamint műemlékvédelmi tevékenységünk:

- Társulatunk folyóiratokat és egyéb kiadványokat jelentet meg és terjeszt
- Javaslataival és véleményével segíti a működési területéhez tartozó szakmai könyvkiadást, közreműködik a szakmai propaganda és ismeretterjesztő munkában, és maga is végez kiadói tevékenységet.
- A földtani természeti értékek (pl. földtani alapszelvények, vízbázis) védelme, valamint természetes és épített környezet védelme érdekében szakvéleményt készít, tudományos tanácskozásokat szervez, illetve más alkalmas formában cselekszik.

A Magyarhoni Földtani Társulat részére az adó 1% felajánláshoz az adószám: 19815833-2-41

Adó 1 százalék kapcsán további információ: Magyarhoni Földtani Társulat


Ne hagyja elveszni az "adóegyszázalék" forintokat, támogatása életeket menthet!
bohócdoktor vizit szja 1%