2023.12.01. - Elza

Prevention Közösségi Biztonságot Segítő Közhasznú Egyesület

Prevention Közösségi Biztonságot Segítő Közhasznú Egyesület
Prevention Közösségi Biztonságot Segítő Közhasznú EgyesületA Prevention Közösségi Biztonságot Segítő Közhasznú Egyesület bemutatkozása: Az Egyesület az alapelvi érvényesítése érdekében, az alábbi tevékenységeket végzi: A települések közbiztonságának erősítéséhez az önkéntes lakossági részvétel kereteinek kialakításában való aktív részvétel, az élhető és egyre javuló lakóterületi feltételek tervezéséhez, megvalósításhoz való szakmai-szolgáltató hozzájárulás, a tulajdonhoz, a zavartalan működéshez, a tulajdonnal, birtokkal való törvényes rendelkezéshez kapcsolódó viszonyrendszer szolgáltató, koordinatív támogatása.
bohócdoktor szja 1% felajánlás

Adó 1% felajánlással a Bohócdoktorokért!

Adóbevalláskor 1%-hoz az adószám: 18472273-1-06

- Az egyének, közösségek és a társadalom életminőségét és biztonságát veszélyeztető jogellenes veszélyeztetések, cselekmények megelőzésében való képesség és kompetencia alapú részvétel.
- A gazdasági jellegű jogellenes cselekmények megelőzése, felismerése és elkerülése érdekében felvilágosító, tanácsadó, népszerűsítő tevékenység tervszerű végzése, a korrupciós lehetőségek kiküszöbölésében való aktív résvétel.
- A társadalmi beágyazottság érvényesítése érdekében az Egyesület a mindenkori általános és szakpolitikán alapuló, állami, kormányzati stratégiai koncepciók, dokumentumok alapján alakítja ki saját programjait, végzi a hozzájuk kapcsolódó helyzetelemzésen alapuló, célirányos, eredményorientált szakmai-szolgáltató tevékenységét.
- Az egyesület célkitűzéseihez és feladataihoz kapcsolódó, az egyesület szervezésében megvalósuló, a helyi fiókszervezetek által felmért igényekhez igazodó civil bűnmegelőzési és vagyonvédelmi szolgáltatás működtetése, irányítása. Ez irányú tevékenységét általánosan egyesületi keretek között, illetve jogszabály által behatárolt gazdasági szolgáltató tevékenység alkalmazásával valósítja meg.

Az egyesület célja, a társadalmi közösségeket érintő alapelvein keresztül valósul meg, amelyek az alábbiak:

a. Törvényesség
b. Szakszerűség
c. Esélyegyenlőség
d. Egyenlő bánásmód
e. Integrált és komplex probléma-megközelítés
f. Megoldások harmonizációja
g. Önkéntesség
h. Folyamatosság
i. Fenntarthatóság
j. Értékteremtés
k. Minőségen alapuló elégedettség
l. Kommunikáció – koordináció – kooperáció és visszacsatolás teljes körű érvényesítése.

A Prevention Közösségi Biztonságot Segítő Közhasznú Egyesület részére az adó 1% felajánláshoz az adószám: 18787182-1-14

Adó 1 százalék kapcsán további információ: Prevention Közösségi Biztonságot Segítő Közhasznú Egyesület

Ne hagyja elveszni az "adóegyszázalék" forintokat, támogatása életeket menthet!
bohócdoktor vizit szja 1%